Review về sự đánh giá của các trang web theo dõi đánh giá ICO đánh giá thế nào về Karatcoin BChannĐọc giả quan tâm đến dự án này có thể tìm hiểu kỹ hơn về dự án qua:
– Website:
– ANN Thread:
– Whitepaper:
– Facebook:
– Twitter:
– Telegram:
– Github:
– Medium:

Tác giả
– Telegram:
– Bitcointalk username: kropelos93
– Bitcointalk profile:
– Email: nhattruong0693@gmail.com
– ETH Wallet: 0x373a1660005001A8f87d4003C61b8B41E167C06f

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/review/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *