Núi Dài 5 Giếng _ ( Ngũ Hồ Sơn ) _ Chất Của Phượt !…_ Link ảnh :
——————————————————————–
_ Link Series video Thất Sơn, gồm 7 Núi :
————————————————————————
_ Phần 1 : Núi Cấm :
_ Phần 2 : Núi Tô :
_ Phần 3 : Núi Nước :
_ Phần 4 : Núi Dài 5 Giếng :
_ Phần 5 : Núi Két :
_ Phần 6 : Núi Tượng :
_ Phần 7 : Núi Dài Lớn :
——————————————————————————-
******* Video núi không thuộc Thất Sơn : *******
————————————————————————–
_ Núi Tà Lơn :
_ Núi Sam :
_ Núi Sập :
_ Núi Trà Sư :
———————————————————————
_

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *