Núi Ba Thê _ Full _ Óc Eo – Thoại Sơn – An Giang !…_ Link Series video Óc Eo gồm 11 phần :
————————————————-
1/ Chợ Óc Eo :
2/ Di Tích Gò Cây Thị :
3/ Nhà Trưng Bày Văn Hóa Óc Eo :
4/ Linh Sơn Cổ Tự – Chùa Phật 4 Tay Núi Ba Thê :
5/ Di Tích Nam Linh Sơn :
6/ Sơn Tiên Tự và Bàn Chân Tiên :
7/ Nhà Trưng Bài Trên Núi Ba Thê :
8/ Hang Ông Hổ và Sự Tích Núi Ba Thê :
9/ Hang Chơn Thiện trên núi Ba Thê :
10/ Thạch Đại Đao Trên Núi Ba Thê :
11/ Chót Ông Tà Trên Núi Ba Thê:
12. Núi Ba Thê – Full :
——————————-
_
——————————————————-

_ Link Series video Thất Sơn, gồm 7 Núi :
———————————————
_ Phần 1 : Núi Cấm :
_ Phần 2 : Núi Tô :
_ Phần 3 : Núi Nước :
_ Phần 4 : Núi Dài 5 Giếng :
_ Phần 5 : Núi Két :
_ Phần 6 : Núi Tượng :
_ Phần 7 : Núi Dài Lớn :
—————————————————————-

******* Video núi không thuộc Thất Sơn : *******
———————————————————–
_ Núi Tà Lơn :
_ Núi Sam :
_ Núi Sập :
_ Núi Trà Sư :
_ Núi Ba Thê – Full :
—————————————————-

_ Link Series video Ba Chúc, gồm 6 phần :
———————————————————————-
_ Phần 1 : Chùa Linh Bữu :
_ Phần 2 : Núi Nước :
_ Phần 3 : Núi Tượng :
_ Phần 4 : Nhà Trưng Bài và Nhà Mồ Ba Chúc :
_ Phần 5 : Chùa Phi Lai :
_ Phần 6 : Chùa Tam Bữu : Chùa Tam Bữu :

—————————————————————————–
_ Link Series video Núi Sam, gồm 6 phần :
———————————————————————–
_ Phần 1 : Đường Vào Miễu Bà Chúa Xứ :
_ Phần 2 : ChùaTây An Cổ Tự :
_ Phần 3 : Miếu Bà Chúa Xứ :
_ Phần 4 : Lăng Ông Thoại Ngọc Hầu :
_ Phần 5 : Chùa Hang :
_ Phần 6 : Núi Sam, Từ Chân Lên Đỉnh :
————————————————————–

_ Link Series video Chùa :
————————————
_ Sơn Tiên Tự và Bàn Chân Tiên :
_ Linh Sơn Cổ Tự – Chùa Phật 4 Tay Núi Ba Thê :
_ Chùa linh Bữu :
_ Chùa Phi Lai :
_ Chùa Tam Bữu : Chùa Tam Bữu :
_ Chùa Hang :
_ Chùa Chén Kiểu :
_ Chùa Tây An Cổ Tự :
_ Chùa Bồng Lai :
_ Chùa Phật Học 2 :
_ Chùa Phước Thạnh :
_ Chùa Bánh Xèo :
_ Chùa phật Lớn :
_ Chùa Đông Thạnh :
_ Chùa Vạn Linh :
_ Chùa Phước Điền ( Trại Ruộng ) :
_ Chùa An Hòa ( gần Tổ Đình ) :
_ Chùa Liễu Thành ( 2017 ) :
_ Chùa Thới Sơn :
_ Chùa Kim Sơn ( tức Tổ Đình ) :
_ Thiền Viện Trúc lâm Phương Nam :
_ Tịnh Xá Bữu Viên :
_ Miếu Bà Chúa Xứ :
—————————————————————

_ Link Series video Chợ và các điểm tham quan di lịch :
—————————————————————-

_ Xin xem tiếp Link ở phần bình luận bên dưới, dài quá trên đây giới hạn, không viết thêm được !…

——————————————————————–

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *