Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêuVừa học tiếng Anh vừa tìm hiểu những câu nói hay về tình yêu. Chẳng hạn:

“You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shelter when it is shining. You say you love wind, but when it comes you close your windows. So that’s why I’m scared when you say you love me.” – Bob Marley

Em nói em yêu mưa, nhưng em lại mang ô khi đi dưới mưa. Em nói em yêu nắng, nhưng em lại tìm nơi trú ẩn khi trời nắng. Em nói em yêu gió, nhưng khi gió đến em lại đóng cửa sổ. Đó là lý do vì sao anh sợ khi em nói em yêu anh.

Xem chi tiết dịch tiếng Việt những câu hay khác:

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/tinh-yeu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *