Núi Dài Năm Giếng – Ngũ Hồ Sơn – Tịnh Biên, An Giang – ĐIỂM ĐẾN MỚI LẠ, CHỜ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI KHÁM PHÁ

Núi Dài Năm Giếng có tên chữ là Ngũ Hồ Sơn, còn được gọi là Núi Dài Nhỏ. Đây là ngọn núi cao đứng hàng thứ tư trong Bảy Núi … Read More