Đánh số trang từ một số bất kỳ/bỏ đánh số trang Word 2019Đánh số trang từ một số bất kỳ/bỏ đánh số trang Word 2019
Tại giao diện Word 2019 chúng ta nhấn vào mục Insert rồi nhìn xuống các tùy chọn công cụ bên dưới, nhấn vào mục Page Number.
Sau đó chúng ta có dạng đánh số trang theo từng vị trí khác nhau:
Top of Page: Đánh số trang ở phía trên của trang giấy.
Bottom Page: Đánh số trang ở phía bên dưới của trang giấy.
Page Margins: Đánh số trang ở bên lề trái hoặc lề phải của trang giấy.
Current Position: Đánh số trang tại vị trí đang đặt con trỏ chuột.
* Cách chèn trang Word từ số bất kỳ
Việc chèn số trang trong Word thường theo mặc định bắt đầu từ số 1 cho trang đầu, nhưng thực tế khi làm việc sẽ có trường hợp bạn đánh số khác số 1 cho trang đầu tiên,
Chúng ta click tại trang đầu tiên trong Word rồi nhấn vào mục Page Number rồi chọn Format Page Number.
Hiển thị giao diện mới, tại phần Format Page Number chúng ta chọn mục Start at rồi nhập số trang sẽ bắt đầu
#NhânSinhPXT

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *