Cách dùng các Hàm Excel cơ bản và thông dụngHường dẫn cách sử dụng các Hàm Excel cơ bản và thông dụng trong trong công việc Kế toán, bán hàng, tính toán…
0′.00 Các hàm Xâu chuỗi (Ký tự): Hàm UPPER, hàm PROPER, hàm LOWER, hàm VALUE, hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID, hàm LEN…
10′:35 Các hàm tính toán dạng số: hàm SUM, hàm AVERAGE, hàm hàm INT, hàm MOD, hàm ROUND,…
18′:20 Các hàm ngày tháng: hàm TODAY, DAY, DATE, MONTH, YEAR…
21′:44 Các hàm Logic: Hàm IF, hàm OR, hàm AND, hàm NOT…
25′:32 Các hàm Dò tìm (Tìm kiếm) : Hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP…
29′:00 Các Hàm Thống kê: Hàm COUNT, hàm COUNTA, hàm COUNTIF, hàm SUMIF, hàm RANK…
Subsires:
Facebook:
WebSite:

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *