Các đồng bộ dữ liệu trên web và máy tính theo qua Google DriveVideo hướng dẫn sử dụng Google Drive A – Z:
App Google Drive:
Ghé thăm blog của mình:
Fanpge:
Profile cá nhân:
Đồng bộ dữ liệu từ web về Laptop là điều quan trọng để các bạn lưu trữ dữ liệu cũng nhưng truy xuất các tài liệu một cách nhanh chóng.
Ủng hộ mình:
Qua Paypal:
Qua tài khoản ngân hàng:
Kim Thanh Hà
Số tài khoản: 103868101889 – Vietin Bank Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *